Microsoft certyfikuje aplikacje dla Windows Phone 7

Rośnie liczba mobilnych systemów operacyjnych dostępnych na rynku, a wraz z nią liczba tworzonych na nie aplikacji. Zdarzają się jednak przypadki, gdy aplikacje wymagają od użytkowników udostępnia wrażliwych danych, co nierzadko ma związek ze złymi intencjami ich twórców. Aby wyeliminować takie przypadki, Microsoft przyjął specjalny proces certyfikowania aplikacji, które trafiają do platformy Windows Phone 7 Marketplace.

Korzystanie z zasobów Windows Phone 7 Marketplace jest bezpieczne, ponieważ znajdują się w nim tylko te aplikacje, które wcześniej zostały autoryzowane przez Microsoft. Zanim aplikacja trafi do Marketplace, musi przejść przez ścieżkę procedur, które weryfikują ją pod względem zawartości oraz wymagań technicznych. Proces który ma zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo rozpoczyna się już jednak o wiele wcześniej, na etapie samego tworzenia aplikacji. Deweloperzy przed przystąpieniem do pracy otrzymują dostęp do szkoleń, dokumentów oraz szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać aplikacja. Jeśli aplikacja jest już gotowa, deweloper zgłasza wniosek, który trafia do ekspertów Microsoft. Od tego momentu w ciągu kilku dni specjaliści przeprowadzają dokładne testy aplikacji pod kątem bezpieczeństwa i ochrony danych.

Spełnienie wymogów określonych w specyfikacji nie oznacza jednak, że trudno jest zaistnieć z aplikacją działającą na Windows Phone 7. Microsoft publikuje wszystkie aplikacje, które spełniają określone wymagania jakościowe i licencyjne – nie odrzuca ich, jeśli nie ma do nich zastrzeżeń. Jeśli aplikacja nie przejdzie certyfikacji, deweloper otrzymuje dokładną informację zwrotną, z odniesieniem do konkretnego paragrafu wymagań. Dzięki temu wie, co należy zmienić lub poprawić, aby aplikacja została zaakceptowana. Wszystkie procesy przez które przechodzi aplikacja przed jej opublikowaniem ma na celu zagwarantowanie użytkownikowi Windows Phone 7 jak największego bezpieczeństwa.

W tej chwili w Windows Phone Marketplace powstaje dziennie około 185 bezpiecznych aplikacji, które przyczyniają się do rozwoju platformy, oferującej już w prawie 30,000 programów. Szczegóły dotyczące procesu tworzenia aplikacji znaleźć można pod tym adresem.

Źródło: Microsoft

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *