ABBYY PDF Transformer

Nazwa: ABBYY PDF Transformer
Wersja: 12

ABBYY PDF Transformer 12 oferuje szeroką gamę użytecznych funkcji, pozwalających w prosty sposób przekształcać pliki PDF do formatów z możliwością przeszukiwania i edycji w celu wprowadzenia niezbędnych zmian, modyfikować istniejące pliki PDF, tworzyć przeszukiwalne pliki PDF i dokumenty PDF/A, łączyć wiele dokumentów w jeden plik PDF, dołączać nowe pliki, chronić dokumenty PDF i optymalizować je pod kątem archiwizacji. Konwersja plików PDF

Technologia inteligentnej konwersji plików
PDF Transformer bazuje na wielokrotnie nagradzanych mechanizmach do rozpoznawania firmy ABBYY, oferując najwyższą jakość konwersji plików PDF. Dzięki wykorzystaniu technologii OCR, program precyzyjnie “odczytuje” tekst we wszelkiego rodzaju plikach PDF (w tym plikach PDF zawierających wyłącznie obraz lub zeskanowanych) w 184 językach.

Przetwarzanie WSZELKIEGO rodzaju plików PDF
ABBYY PDF Transformer przetwarza pliki PDF dowolnego rodzaju, w tym pliki zeskanowane (zawierające tylko obraz), pliki przeszukiwalne, chronione hasłem (program wyświetli monit o podanie hasła w celu wyodrębnienia zawartości), pliki z uszkodzoną warstwą tekstową lub z warstwą tekstową w niestandardowym kodowaniu, a także dokumenty w najnowszym formacie PDF 1.7.

Precyzyjne odwzorowanie struktury i formatowania dokumentów
Przekształcając pliki PDF, program ABBYY PDF Transformer nie tylko przechwytuje tekst, lecz także odtwarza wszystkie elementy formatowania; tytuły, tabele, kolumny, grafiki, wykresy, hiperłącza i łącza wewnętrzne itd. Eliminuje w ten sposób potrzebę przepisywania lub formatowania dokumentów. PDF Transformer 3.0 wykorzystuje rewolucyjną technologię adaptatywnego rozpoznawania dokumentów (Adaptive Document Recognition Technology – ADRTT), która w inteligentny sposób odtwarza strukturę logiczną dokumentów na przestrzeni wielu stron i generuje pliki w rodzimym formacie programu MicrosoftR Word. Precyzyjnie odtwarza nagłówki i stopki, numerację stron, przypisy, czcionki i style, a także podpisy pod ilustracjami na wszystkich stronach dokumentu. Zmiany wprowadzone w numeracji stron, przypisach lub podpisach zostaną błyskawiczne uwzględnione w całym dokumencie.

Obsługa 184 języków i automatyczne wykrywanie języka
ABBYY PDF Transformer oferuje najszerszą gamę obsługiwanych języków – przetwarza dokumenty w 184 językach, w tym w różnorodnych językach posługujących się alfabetami łacińskim i cyrylicą, a także w językach greckim, ormiańskim, hebrajskim, chińskim, japońskim i tajskim. Ponadto, aplikacja automatycznie rozpoznaje języki dokumentu.

Integracja z aplikacjami pakietu Microsoft Office
ABBYY PDF Transformer 3.0 jest w pełni zintegrowany z aplikacjami pakietu Microsoft Office. Dzięki wbudowanemu paskowi narzędzi programu PDF Transformer, dostęp do programu i przekształcanie plików PDF bezpośrednio z poziomu aplikacji Microsoft Word, Excel i Outlook wymaga kliknięcia jednego przycisku.

Konwersja z poziomu Eksploratora Windows
Dzięki integracji programu PDF Transformer z Eksploratorem Windows, konwersja plików PDF na dokumenty edytowalne lub dokumentów pakietu Office na pliki PDF odbywa się za jednym kliknięciem. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na pliku i wybrać żądaną opcję w menu programu ABBYY PDF Transformer 3.0.

Konwersja plików PDF do formatów umożliwiających edycję
ABBYY PDF Transformer to elastyczne narzędzie, które pozwala przekształcić plik PDF do wybranego formatu, między innymi Microsoft Word, Excel, HTML, RTF i TXT. Program obsługuje również najnowsze formaty pakietu Microsoft Office, takie jak DOCX i XLSX.

Konwersja wielu plików PDF za jednym kliknięciem
Dzięki równoczesnej konwersji kilku plików PDF, ABBYY PDF Transformer 3.0 pozwala skrócić czas potrzebny na przekształcanie dokumentów. Wystarczy otworzyć folder, zaznaczyć potrzebne pliki PDF i przekształcić je do formatu Word, Excel lub przeszukiwalnego PDF za pomocą odpowiedniego polecenia z menu podręcznego.

Narzędzia do ręcznego wyboru obszarów
W oknie programu znajduje się specjalny pasek narzędzi, który umożliwia wybieranie poszczególnych elementów pliku PDF do przekształcenia (w tym tekstu, ilustracji i tabel). Przydaje się on w przypadku dokumentów o złożonym formatowaniu Program oferuje zarówno tryb ręcznego, jak i automatycznego definiowania obszarów, pozwalając uzyskać dokumenty wyjściowe (np. w formacie programu Microsoft Word) o identycznym formatowaniu, jak pierwotne pliki PDF.

Konwersja wybranych stron i obszarów
Intuicyjny interfejs daje użytkownikowi możliwość wyboru określonych stron lub obszarów do przekształcenia, a także zmiany ustawień, zależnie od potrzeb. Nawigację po stronach długiego pliku PDF ułatwia panel z miniaturami stron.

Zapisywanie oznaczonych obszarów dokumentu w schowku
Zawartość określonego obszaru tekstu lub obrazu można również zapisać w schowku, a następnie wkleić w dokumencie lub innej aplikacji, np. w celu edycji lub korekty danych.

Elastyczne opcje odwzorowania układu
ABBYY PDF Transformer pozwala w łatwy sposób określić wymagany poziom odwzorowania układu. Dokument można zapisać z zachowaniem pierwotnego układu lub jako tekst “płynący” (w obu przypadkach z zachowaniem lub z pominięciem ilustracji). Podczas zapisywania wyników konwersji w formacie programu Microsoft Excel można skorzystać z opcji “Ignoruj tekst poza tabelami”, dzięki czemu przekształcane są wyłącznie informacje zawarte w tabelach. Tworzenie plików PDF

Tworzenie plików PDF z poziomu aplikacji pakietu Microsoft Office
ABBYY PDF Transformer dodaje do paska narzędzi aplikacji biurowych przycisk “Utwórz plik PDF”. Jedno kliknięcie wystarczy, aby utworzyć plik PDF z bieżącego dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji PowerPoint lub wykresu Visio.

Funkcja drukowania do formatu PDF z dowolnej aplikacji
PDF Transformer pozwala również tworzyć pliki PDF z poziomu dowolnej aplikacji, która posiada opcję “Drukuj”. Wystarczy wówczas wydrukować dokument, wybierając w oknie dialogowym “Nazwa drukarki” urządzenie PDF-XChange 4.0 for ABBYY.

Łączenie wielu plików w jeden dokument PDF
ABBYY PDF Transformer 3.0 pozwala łączyć wiele dokumentów o różnym formacie (np. pliki programu Word, Excel, inne pliki PDF itp.) w jeden plik PDF. W wynikowym pliku PDF treść pochodząca z każdego z plików umieszczana będzie od nowej strony.

Odtwarzanie wewnętrznych odnośników, hiperłącz i metadanych
Tworząc plik PDF z dokumentu Microsoft Office, aplikacja precyzyjnie odtwarza hiperłącza, odnośniki wewnętrzne i metadane dokumentu (tj. autor, tytuł, temat, słowa kluczowe itd.).

Obsługa formatu PDF/A
ABBYY PDF Transformer 3.0 umożliwia zapis plików w przeszukiwalnym formacie PDF/A, który jest standardowo wykorzystywany na potrzeby długoterminowej archiwizacji dokumentów elektronicznych.

Optymalny rozmiar tworzonych plików PDF
Rozmiar plików PDF tworzonych za pomocą programu ABBYY PDF Transformer 3.0 można optymalnie dobrać, zależnie od ich przeznaczenia. Użytkownik może użyć opcji “PDF skompresowany”, powodując, że wygenerowany plik będzie zoptymalizowany pod kątem przeglądania na ekranie, udostępniania pocztą elektroniczną lub w Internecie, ew. zapisać go bez kompresji w celu późniejszego tworzenia wysokiej jakości wydruków. Korekta i ochrona plików PDF

Konwersja plików PDF z obrazami na przeszukiwalne pliki PDF
ABBYY PDF Transformer 3.0 umożliwia przekształcanie plików PDF zawierających tylko obraz na przeszukiwalne za jednym kliknięciem. Uzupełniając pliki PDF zawierających wyłącznie obraz o warstwę tekstową, ABBYY PDF Transformer przekształca je w pliki umożliwiające przeszukiwanie wg słów kluczowych. Od tego momentu można więc przechowywać w komputerze i wydajnie wyodrębniać informacje zawarte w zeskanowanych do postaci plików PDF artykułach prasowych, umowach, książkach itp.

Wydajna kompresja MRC
Na etapie przekształcania dokumentów na przeszukiwalne pliki PDF program udostępnia specjalną opcję pozwalającą skompresować plik wynikowy z wykorzystaniem unikatowej technologii kompresji MRC firmy ABBYY, która pozwala nawet 10-krotnie ograniczyć rozmiar pierwotnego pliku (zależnie od jego zawartości), przy zachowaniu jego czytelności i wyglądu. Technologia ta identyfikuje poszczególne warstwy pliku PDF i poddaje je skutecznej kompresji przy użyciu najodpowiedniejszej metody. Obsługa mocno skompresowanych przeszukiwalnych plików PDF ma szczególne znaczenie, jeśli użytkownik ma potrzebę znacznego ograniczenia przestrzeni dyskowej przeznaczonej na zarchiwizowane dokumenty.

Dołączanie nowych plików do istniejących dokumentów PDF
ABBYY PDF Transformer 3.0 pozwala tworzyć pliki PDF a także z łatwością modyfikować istniejące dokumenty PDF poprzez dołączanie do nich nowych plików w formatach Microsoft Word, Excel, Visio, PowerPoint, HTML i TXT. Nowa zawartość dołączana jest na końcu dokumentu PDF. Aby dołączyć nowy plik, wystarczy zaznaczyć go w folderze i wybrać opcję “ABBYY PDF Transformer 3.0 – Dołącz do istniejącego dokumentu PDF” z menu podręcznego.

Tworzenie plików PDF chronionych hasłem
ABBYY PDF Transformer 3.0 zapewnia obsługę ustawień dotyczących ochrony plików PDF hasłem. Program umożliwia tworzenie chronionych plików PDF i ustawianie haseł otwarcia dokumentu lub uprawnień. W efekcie możliwe jest zapobieganie nieuprawnionemu otwieraniu dokumentu lub uniemożliwianie określonych czynności (takich jak drukowanie, wyodrębnianie zawartości, edycja, a także dodawanie lub usuwanie stron).

Redakcja informacji poufnych
Konwertując plik PDF do postaci przeszukiwalnej, można z łatwością usunąć wszelkie informacje poufne – zarówno z warstwy tekstowej, jak i z grafik. Wszelkie dane poufne (w tym metadane) nie są zwyczajnie ukrywane lub zamazywane, lecz zostają faktycznie usunięte z pliku.

Pieczęcie i numeratory
ABBYY PDF Transformer pozwala w prosty sposób oznaczyć dokumenty poprzez naniesienie na nich pieczęci zawierających dowolny tekst, w dowolnym kolorze i miejscu. Z kolei identyfikację, ochronę i automatyczną numerację dokumentów o dużej objętości, dzięki którym możliwe jest łatwe ich odnalezienie w późniejszym terminie, umożliwia funkcja numeratora.

Pobierz: ABBYY PDF Transformer

Kup: ABBYY FineReader

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *