CodeTwo Public Folders

Nazwa: CodeTwo Public Folders
Wersja: 4.7.0.19

Program CodeTwo Public Folders implementuje jedną z najbardziej poszukiwanych funkcjonalności w Outlook’u – publiczne foldery, w których wielu użytkowników sieci lokalnej może współdzielić dane i pracować na nich w tym samym czasie. Pozwala małej i średniej grupie użytkowników bez kosztownego i skomplikowanego Exchange Server’a przeistoczyć Outlooka w narzędzie do pracy grupowej, dzielić kalendarze publiczne, planować razem spotkania, prowadzić wspólną książkę adresową kontaktów czy udostępniać innym odebraną pocztę. CodeTwo Public Folders oferują pełną paletę funkcji publicznych folderów bez konieczności zakupu i instalowania Exchange Server’a.

CodeTwo Public Folders integruje się w pełni z programem Microsoft Outlook, nie wymagając od użytkownika przyzwyczajania się czy nauki używania nowego oprogramowania. Po zainstalowaniu w Outlook’u pojawia się dodatkowe drzewo folderów publicznych, w którym użytkownik może tworzyć, edytować, kopiować i kasować foldery oraz elementy dowolnych typów. Zmiany dokonane przez jednego użytkownika natychmiast są widoczne u pozostałych użytkowników, umożliwiając prawdziwą pracę w grupie.

Aby korzystać z CodeTwo Public Folders nie jest potrzebna rozległa wiedza z zakresu zarządzania sieciami komputerowymi czy Active Directory. Wystarczy zwykła sieć LAN, w której jeden z komputerów będzie pełnił rolę serwera programu. Instalacja i konfiguracja programu jest bardzo prosta. Na jednym komputerze w sieci lokalnej instalowany jest moduł serwera programu, a na komputerach, na których będą używane publiczne foldery instalowane są moduły klienckie programu. Konfiguracja sprowadza się do podania w modułach klienckich nazwy komputera pełniącego rolę serwera programu.

Program składa się z modułu serwera i modułu klienta. Moduł kliencki instalowany jest na tych komputerach w sieci, na których używane będą publiczne foldery w Outlook’u. Moduł serwera należy zainstalować na jednym z komputerów w sieci – służy on do zarządzania publicznymi folderami oraz do synchronizacji danych pomiędzy modułami klienckimi programu.

W najnowszej wersji programu pojawiły się nowe ważne funkcjonalności:

Kompatybilność z programem Microsoft Office Outlook 2007
Teraz programu można używać z Microsoft Office Outlook 2007 wchodzącym w skład najnowszego pakietu Microsoft Office 2007.

Wykorzystanie plików Unicode PST
Dane znajdujące się w publicznych folderach są przechowywane także w lokalnym pliku PST na każdym komputerze, na którym używany jest program CodeTwo Public Folders – dzięki temu możliwa jest praca w trybie bez połączenia z serwerem (tryb offline). W poprzednich wersjach programu rozmiar lokalnego pliku PST nie mógł przekraczać rozmiaru 2 GB. W obecnej wersji, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Outlook 2003 lub 2007 rozmiar tego pliku może być aż 10 razy większy i może wynosić do 20 GB.

Udoskonalony mechanizm synchronizacji
Dzięki udoskonalonemu mechanizmowi synchronizacji danych program jest odporny na zerwanie połączenia z serwerem CodeTwo Public Folders oraz bardzo dobrze radzi sobie z synchronizacją dużych ilości danych.

Synchronizacja kontaktów powiązanych z elementami
Wersja 3.0 programu CodeTwo Public Folders potrafi synchronizować odwołania do kontaktów powiązanych z elementami Outlook’a (pole zaznaczone na rysunku poniżej czerwoną ramką). Kontakty mogą być przypisywane do wszystkich typów elementów dostępnych w Outlook’u.

Pobierz: CodeTwo Public Folders

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *