++FakturySQL

Nazwa: ++FakturySQL
Wersja: 9

obsługuje stawki VAT 23%, 8%, 5%

++FakturySQL (wcześniejsza nazwa: ++Faktury) to program komputerowy odpowiedzialny za ewidencjonowanie sprzedaży. Umożliwia on wystawianie i drukowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów, rachunków i dokumentów korygujących. Zarówno w złotówkach i walutach obcych. Pozwala na szybkie wystawienie tej samej faktury dla wielu, wybranych przez użytkownika klientów za pomocą kilku kliknięć. Oprogramowanie to jest szczególnie pomocne przy fakturowaniu usług – opis usługi może mieć dowolną długość i zajmować wiele wierszy na dokumencie sprzedaży.
Program ++FakturySQL umożliwia generowanie zestawień należności oraz oznaczanie faktur VAT jako zapłaconych lub niezapłaconych a więc może pomóc w windykacji należności oraz ograniczać obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Pozwala też szczegółową analizę prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk, zestawień i wykresów. Razem z fakturami VAT program może drukować polecenia przelewów bankowych. Aplikacja umożliwia zapis wszystkich dokumentów w formacie PDF.

++FakturySQL jako jedyny obecnie na rynku program tego typu w pełni wykorzystuje graficzne możliwości systemu Windows Vista/7. Jednocześnie posiada interfejs użytkownika zgodny z Microsoft Office, co dodatkowo wpływa na komfort pracy. Program oparty jest na autorskim systemie bazodanowym, dzięki czemu jego wymagania są naprawdę niewielkie a jego konfiguracja bardzo prosta. Ponadto możliwa jest jego instalacja na dowolnym dysku typu PenDrive i uruchamianie na dowolnym komputerze bez konieczności instalacji.

Podstawowe funkcje i możliwości programu:

* wystawianie i drukowanie Faktur VAT, pro-forma, rachunków,
* wystawianie faktur VAT korygujących, faktur VAT marża, faktur wewnętrznych,
* szybki zapis dokumentów do formatu PDF,
* wystawianie faktur w walutach obcych,
* ewidencja dokumentów zakupu,
* kartoteka kontrahentów (pozwala na dokładną ewidencję i szukanie kontrahentów),
* kartoteka towarów i usług + kalkulacja cen zakupu, sprzedaży netto i brutto, marży, narzutu,
* generowanie zestawień: bilans, sprzedaż wg asortymentu, sprzedaż wg kontrahentów itp.,
* opcje wydruku faktur: oryginał+kopia razem i osobno, tylko oryginał, tylko kopia),
* możliwość oznaczania faktur jako zapłacone lub niezapłacone,
* wydruk seryjny dokumentów sprzedaży (np. pod koniec miesiąca),
* wydruk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wraz z fakturą,
* możliwość umieszczenia na fakturze logo firmy,
* funkcje sprawdzające poprawność numerów NIP, REGON, PESEL oraz kont bankowych IBAN
* wbudowana baza kilkudziesięciu tysięcy kodów pocztowych (PNA),
* automatyczna aktualizacja kursów walut wg NBP.pl,
* zintegrowana z aktualizacją kursów historia walut,
* funkcja zabezpieczenia rekordów przed edycją i usunięciem,
* oznaczanie wybranych rekordów kolorem,
* funkcja zabezpieczenia programu i bazy danych hasłem dostępu,
* możliwość instalacji programu łącznie z bazą danych na dysku typu PenDrive,
* możliwość archiwizacji (tworzenia kopii zapasowych danych),
* możliwość pracy w sieci)

Pobierz: ++FakturySQL

Sprawdź w sklepie: programy do fakturowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *