Nokia PC Suite

Nokia PC Suite

Nazwa: Nokia PC Suite
Wersja: 7.1.60.0

Pakiet Nokia PC Suite umożliwia edytowanie, zapisywanie i synchronizowanie danych w telefonie za pomocą komputera z systemem Microsoft Windows.

Pakiet Nokia PC Suite zawiera następujące aplikacje:

Content Copier
– Tworzenie na komputerze zapasowych kopii danych osobistych z telefonu
– Przywracanie w telefonie danych osobistych z komputera
– Przesyłanie i kopiowanie informacji z telefonu do telefonu

Nokia PC Sync
– Synchronizowanie danych osobistych między telefonem a komputerem

Nokia Phone Browser
– Przesyłanie plików między telefonem a komputerem
– Wyświetlanie na komputerze plików i folderów zapisanych w telefonie

Nokia Application Installer
– Instalowanie w telefonie gier i innych programów z komputera

Nokia Audio Manager
– Przesyłanie do telefonu plików muzycznych z płyty CD

Nokia Image Converter
– Tworzenie tapet, zdjęć portretowych i obrazków MMS z istniejących zdjęć i przesyłanie ich do telefonu

Nokia Multimedia Player
– Otwieranie zdjęć, plików wideo, wiadomości MMS i plików audio
– Tworzenie list odtwarzania ulubionych plików multimedialnych
– Zapisywanie plików wideo i audio w formacie umożliwiającym ich użycie w telefonie i wiadomościach MMS

Nokia Sound Converter
– Konwertowanie dźwięków dzwonka w formacie General MIDI na dźwięki w formacie Scalable Polyphony MIDI i przesyłanie ich do telefonu

Nokia Contacts Editor
– Tworzenie, przeglądanie, organizowanie i edycja kontaktów na komputerze

Nokia Phone Browser (widok Kontakty)
– Tworzenie, usuwanie i organizowanie kontaktów

Nokia Text Message Editor
– Wysyłanie wiadomości tekstowych z komputera (Uwaga: Nie jest to możliwe w smartfonie Nokia 7710).

Nokia Phone Browser (widok Wiadomości)
– Wyświetlanie i organizowanie na komputerze odebranych wiadomości tekstowych

Image Store
– Zachowywanie na komputerze zdjęć i plików wideo z telefonu

One Touch Access
– Używanie telefonu jako modemu w celu połączenia komputera z Internetem

Connection Manager
– Zarządzanie połączeniami między telefonem a komputerem

Zarządzanie zawartością telefonu na komputerze
Jeśli telefon zostanie podłączony do komputera przy użyciu pakietu Nokia PC Suite, w Eksploratorze Windows tworzony jest folder telefonu o nazwie Nokia Phone Browser, którego zawartość można przeglądać.

W aplikacji Nokia Phone Browser wyświetlane są foldery i podfoldery z każdego telefonu, które był podłączony do komputera. Foldery są odczytywane z telefonu po jego podłączeniu do komputera. Jeśli do telefonu jest włożona karta pamięci, jest ona wyświetlana jako podfolder telefonu.

Typy połączenia:

Kable USB DKU-2, CA-53
Kabel USB to szybka i niezawodna metoda przesyłania danych między telefonem a komputerem. W przypadku niektórych modeli telefonów kabla USB można używać z pakietem Nokia PC Suite lub do przesyłania danych między kartą pamięci w telefonie a komputerem. Jeśli kabel USB zostanie podłączony, gdy do telefonu jest włożona karta pamięci, w telefonie zostanie wyświetlony monit o użycie go jako masowego urządzenia magazynującego. Jeśli z telefonem ma być używany pakiet Nokia PC Suite, należy odrzucić tę opcję. Można używać równocześnie kilku połączeń za pośrednictwem kabla USB, a nawet korzystać równocześnie z połączeń za pośrednictwem kabla szeregowego i USB.

Kabel szeregowy CA-42
Kabel szeregowy to niezawodna metoda łączenia telefonu i komputera. W przypadku kabla szeregowego można ustanowić tylko jedno połączenie naraz.

Kabel szeregowy DKU-5
Kabel szeregowy to niezawodny typ połączenia między telefonem a komputerem. Aby ustanowić połączenie przy użyciu kabla DKU-5, należy zainstalować sterownik kabla DKU-5 przed rozpoczęciem instalacji pakietu Nokia PC Suite. Jeśli przy użyciu kabla DKU-5 telefon ma być także podłączany do komputera jako modem, należy również zainstalować sterownik modemu. W przypadku kabla szeregowego można ustanowić tylko jedno połączenie naraz.

Podczerwień
Podczerwień umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu z komputerem na niewielką odległość. Odległość między urządzeniami nie powinna przekraczać jednego metra.

Bluetooth
Łączność Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu z komputerem na niewielką odległość. Telefon i komputer muszą się znajdować w promieniu 10 metrów od siebie.

Pobierz: Nokia PC Suite

3 thoughts on “Nokia PC Suite

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *