Microsoft zaprzestanie gromadzenia danych o użytkownikach Windows 10?

Windows 10 752px

Francuska komisja ochrony danych osobowych (CNIL) nakazała firmie Microsoft zaprzestania procederu gromadzenia informacji i śledzenia aktywności internetowej bez zgody użytkowników, korzystających z systemu Windows 10.

W opublikowanym ogłoszeniu, CNIL obwieścił, że Microsoft ma obowiązek podjąć konkretne kroki, w celu zagwarantowania “bezpieczeństwa i poufności” danych osobowych swoich użytkowników.

Nakaz ten pojawił się po ustaleniu, że firma wciąż przesyła dane do USA w ramach porozumienia “Safe Harbor”, które w październiku ubiegłego roku zostało unieważnione przez sąd UE.

Wedle wytycznych, Microsoft ma trzy miesiące, na zastosowanie się do wyżej wymienionych poleceń. W przypadku jednak gdyby tak się nie stało, CNIL zobowiązał się, podjąć kroki wprowadzenia odpowiednich sankcji.

W oficjalnym dokumencie czytamy:

„Celem nie jest zakaz jakiegokolwiek reklamowania usług i produktów firmy Microsoft, a jedynie umożliwienie użytkownikom, dokonania swobodnego wyboru w połączeniu z informacją o przysługujących im prawach.”

Mówiąc krótko wszystkie dane o użytkownikach będą mogły być zbierane jedynie w przypadku, wyrażenia ich świadomej woli.

David Heiner, reprezentujący Microsoft obiecał, że firma będzie współpracować z CNIL i dostosuje się do wszelkich dyrektyw.

Źródło: Instalki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *